Bli frivillig!

I KUP skal du føle deg trygg på rollen som frivillig. Alle nye frivillige får tilbud om et startkurs, hvor dere får innblikk i KUP sin historie, KUP sitt arbeid, samt en grundig gjennomgang i hva det vil si å være en frivillig medarbeider. God opplæring bidrar til at KUP har kompetente og trygge frivillige som er i stand til å møte målgruppen på en hensiktsmessig måte.


KUP anser de frivillige som svært viktige medarbeidere i arbeidet inn mot målgruppen. Alle nye frivillige må derfor gjennomføre et startkurs, og den enkelte vil bli vurdert om de er egnet til arbeidet.  Det kan også bli foretatt referansesjekk av nye frivillige ved behov, samt at alle frivillige må fremlegges gyldig politiattest og signere taushetsplikt før oppstart.

Når alt er klart, vil du få tildelt en rolle i KUP, og du er klar for å gjøre en forskjell for barn og unge i utsatte livssituasjoner. Vi gleder oss til å ha deg med på laget!

 

Ønsker du å melde deg som frivillig kan du kontakte KUP på post@kirkensungdomsprosjekt.no