Frivillig medarbeider

KUP er en organisasjon som baserer mye av sitt arbeid på frivillighet. Hver gruppe har flere frivillige medarbeidere, som er med og driver gruppe sammen med en ansatt i KUP.


De frivilliges oppgave er å være trygge voksne i møte med ungdommene, samt praktisk organisering rundt gjennomføring av gruppekvelder. De frivillige i KUP opplever det meningsfullt å få bli kjent med ungdom med ulike utfordringer i livet, samt kunne støtte de på veien mot voksenlivet.

KUP har behov for frivillige til ulike grupper, individuelle tilbud og ulike praktiske oppgaver i organisasjonen. I tillegg er det behov for bonusbesteforeldre og støttefamilier til ungdom og unge mødre med barn.


Hvem er de frivillige?

De frivillige er først og fremst medmennesker. De frivillige er i ulik alder og med ulik bakgrunn. Noen har masse erfaring med ungdom, mens andre har ingen erfaring før de kommer til KUP. Felles for alle er at de er trygge voksne, med masse varme og omsorg, som er interessert i å være med å gjøre en forskjell for ungdom med ulike utfordringer i livet.


Hva kreves av en frivillig?

Frivillige medarbeidere i KUP har mange ulike oppgaver. De fleste er frivillige i en gruppe, men noen jobber også praktisk med vedlikehold av utstyr, oppfølging av enkeltungdom, oppvaskhjelp på mødregruppa, besøkshjem osv. For å være frivillig i en gruppe, må man kunne binde seg til ukentlige samlinger med gruppa, samt 2-3 overnattingsturer i året (KUP følger skoleferier). For ungdommene er det viktig med forutsigbarhet, slik at de vet hvem de møter på KUP. I tillegg er det viktig at de frivillige er trygge voksne som evner/ønsker å skape gode relasjoner med de ulike ungdommene, samt gi de omsorg, varme og kjærlighet.

Frivillige medarbeidere får veiledning individuelt, på ledersamlinger for hvert enkelt tiltak og på felles medarbeidersamlinger/fagsamlinger.

Alle frivillige må signere taushetserklæring og levere politiattest.


Hvordan bli frivillig?

Ønsker du å bli frivillig medarbeider i KUP?

Kontakt oss på post@kirkensungdomsprosjekt.no så avtaler vi et møte.