Opplæring og veiledning

Som frivillig i KUP får du tilbud om et "Startkurs" ved oppstart, hvor man går gjennom de viktigste elementene i KUP sitt arbeid, samt hva det vil si å være frivillig. I tillegg arrangeres det 1-2 fagsamlinger årlig, og egne ledermøter under hvert enkelt tiltak. Hvert tiltak i KUP ledes av en ansatt, som igjen er ansvarlig for å veilede sine frivillige. Oppstår det ekstraordinære situasjoner, vil eksterne veiledere kunne benyttes.