Gi gave

Visste du at mange ungdommer i Kristiansand venter på plass i KUP? KUP har som mål å gi enda flere ungdommer tilbud om tilhørighet og varige, trygge relasjoner.

BLI FAST GIVER

Det aller beste for å kunne drifte organisasjonen på en forutsigbar og bærekraftig måte, er en grunnstamme av faste givere. De faste inntektene gjør det mulig for oss å planlegge langsiktig og det er forutsetningen for å lykkes i møte med mennesker med komplekse utfordringer i livet.

Meld deg som fast giver her: 

https://knifgaver.mycornerstone.com/kup

 

GI  ENKELTGAVE

Ønsker du å gi en enkeltgave til KUP kan du sette inn gaven på vår konto nr. 3000.23.80931, eller vippse oss på nr. 129923.


Adresse:
Kirkens ungdomsprosjekt, Gyldenløves gate 7, 4611 Kristiansand

E-post: 
post@kirkensungdomsprosjekt.noGAVEBASERT ORGANISASJON

Kirkens ungdomsprosjekt ble startet på initiativ fra Kristiansand Domprosti og Agder krets av KFUK/M, men er registrert som en egen organisasjon. Inntektene kommer fra ulike hold. Driftsmidlene fra Kristiansand kommune er en stabil inntektskilde og ligger som en solid grunnstamme som gir forutsigbarhet. Dette tilskuddet står for ca 45% av inntektene. I tillegg søkes det på ulike statlige prosjektmidler. Dette er usikre midler og knyttet opp til spesifikke tiltak. I 2016 stod statlige prosjektmidler for 25% av omsetningen. Resten av inntektene er gaver og givertjeneste. Menighetene i Domprostiet gir faste årlige kollekter, enkelte bedrifter støtter jevnlig og ikke minst en trofast gruppe faste givere.

Vi har hatt en betydelig økning i omsetning og tiltak de siste årene og er en organisasjon i jevn vekst. Kunnskapsbasert drift med hjertevarme og langsiktighet, har gitt oss et godt skussmål, men vi er avhengig av å ha en trygg base med gaveinntekter for å frigi andre midler. Den store innsatsen som legges ned i frivillighet i tillegg til gavemidler er ofte utløsende årsak til å få innvilget offentlige midler og fonds- og legatsmidler.