Henvisning

KUP har flere ulike tilbud for barn og unge i utsatte livssituasjoner. Vi har aktivitetsgrupper for ungdom i alderen 12-18 år, jentegruppe for flerkulturelle jenter i alderen 13-16 år, guttegruppe, samt grupper for unge mødre med barn.

I tillegg har vi en egen avdeling i Lillesand med to aktivitetsgrupper.

Før du sender en henvisning til KUP er det viktig at ungdommen er informert, og at foresatte stiller seg bak henvisningen.
Alle henvisninger må anonymiseres og sendes direkte til oss på mail, så vil vi kontakte dere for utfyllende informasjon og avklaring på telefon. Vi har på grunn av taushetsplikt ikke mulighet til å skrive navn på aktuelle ungdommer i mailen, derfor må dette avklares over telefon.

Gjelder henvisningen Lillesand kommune, kan Mats Gjerustad kontaktes på telefon 95 13 69 44 eller på mail mats@kirkensungdomsprosjekt.no 

Gjelder henvisningen Mødregruppene kan  Kristin Haugland kontaktes på telefon 99 41 25 35  eller på mail kristin@kirkensungdomsprosjekt.no

 

For alle andre henvisninger kontakt inntaksteamet ved:

Martine 45 68 58 59 / martine@kirkensungdomsprosjekt.no

Ingunn Holme 41 20 18 53 /  ingunn@kirkensungdomsprosjekt.no

 

Er du usikker på om KUP er riktig tilbud, er du velkommen til å ta kontakt for å drøfte dette anonymt med oss. Både hjelpeapparat og familie/nettverk kan henvise til KUP.

KUP telefon: 38027585 eller KUP mail: post@kirkensungdomsprosjekt.no