Henvisning

KUP har flere ulike tilbud for barn og unge i utsatte livssituasjoner. Vi har aktivitetsgrupper for ungdom i alderen 12-18 år, jentegruppe for flerkulturelle jenter i alderen 13-16 år, guttegruppe, samt grupper for unge mødre med barn.

I tillegg har vi en egen avdeling i Lillesand med to aktivitetsgrupper.

Før du sender en henvisning til KUP er det viktig at ungdommen er informert, og at foresatte stiller seg bak henvisningen.
Alle henvisninger kan anonymiserers og sendes direkte til oss på mail, så vil vi kontakte dere for utfyllende informasjon og avklaring på telefon. Vi har på grunn av taushetsplikt ikke mulighet til å skrive navn på aktuelle ungdommer i mailen, derfor må dette avklares over telefon.

Gjelder henvisningen Lillesand kommune, kan Oda Nystog kontaktes på telefon 48 25 47 21 eller på mail Oda@kirkensungdomsprosjekt.no 

Gjelder henvisningen Mødregruppene kan Martine Høyåsen kontaktes på telefon 45 68 58 59 eller på mail martine@kirkensungdomsprosjekt.no

 

For alle andre henvisninger kontakt inntaksteamet ved:

Bente Fjelde 92 60 09 89 / bente@kirkensungdomsprosjekt.no

Ingunn Holme 41 20 18 53 /  ingunn@kirkensungdomsprosjekt.no

 

Er du usikker på om KUP er riktig tilbud, er du velkommen til å ta kontakt for å drøfte dette anonymt med oss. Både hjelpeapparat og familie/nettverk kan henvise til KUP.

KUP telefon: 38027585 eller KUP mail: post@kirkensungdomsprosjekt.no