For foreldre

Ungdomstiden kan være utfordrende for mange, men også avgjørende for hvordan resten av livet blir. Vi i KUP tilbyr aktivitetsgrupper for ungdom 13-18 år som opplever at livet tidvis er utfordrende.


Vi ønsker at ungdommene som går hos oss, skal oppleve at de hører til. Vi vil legge til rette for mestring, og at de unge skal kjenne at de har en verdi. Vi ønsker at ungdommene skal vokse til den beste utgaven av seg selv. Vi tilbyr et positivt, trygt felleskap der ungdommene kan undre seg over livet sammen med andre ungdommer og voksne. Vi legger opp til aktiviteter der de kan leke, utfordre seg selv og å øve på sosialt samspill med andre.

I KUP får ungdommene tilbud og en fast gruppe som varer over flere år. Gruppa møtes en kveld i uken, 3 timer. Det er faste medlemmer i gruppa, en ansatt fra KUP, i tillegg til 3-5 frivillige ledere. Kort oppsummert er innholdet i en gruppekveld på KUP: Mat, prat og aktivitet. I tillegg til dette har hver gruppe en helgetur per halvår, og en sommertur som går over flere dager.

Kirkens ungdomsprosjekt er forankret i Den Norske Kirke, og er et livssynsåpent tilbud. Derfor er alle ungdom velkommen på KUP uansett livssyn, og her kan de få være seg selv. 

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og samtale.