For foreldre

Ungdomstiden kan være utfordrende, men også avgjørende for hvordan resten av livet blir. Vi i KUP tilbyr aktivitetsgrupper for ungdom 13-18 år, som på en eller annen måte har det vanskelig i ungdomstiden. KUP jobber forebyggende.


Vi ønsker at ungdommene som går hos oss, skal oppleve at de hører til. Vi vil legge til rette for mestring, og at de unge skal kjenne at de har en verdi. Vi ønsker at ungdommene skal vokse til den beste utgaven av seg selv. Vi tilbyr et positivt, trygt felleskap der ungdommene kan undre seg over livet sammen med andre ungdommer og voksne. Vi legger opp til aktiviteter der de kan leke, utfordre seg selv og å øve på sosialt samspill med andre.

I KUP får ungdommene en fast gruppe som varer over flere år. Gruppa møtes en kveld i uken, 3 timer. Det er faste medlemmer i gruppa, en ansatt fra KUP, i tillegg til 3-5 frivillige ledere. Kort oppsummert er innholdet i en gruppekveld på KUP: Mat, prat og aktivitet. I tillegg til dette har hver gruppe en helgetur per halvår, og en sommertur på 6 dager. Sommerturen går som regel til Sverige eller Danmark. Det er gratis å gå i KUP, men sommerturen har en egenandel på 500 kr.

Kirkens ungdomsprosjekt er forankret i den Norske kirke. På KUP kan ungdommene komme uansett livssyn, og være seg selv. 

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og samtale.