Juleaksjon 2023

Odd Fellow logene gir i år sin juleaksjon til KUP

Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) er en ideell og diakonal organisasjon som driver forebyggende og relasjonelt arbeid. 

KUP jobber for at barn og unge i utsatte livssituasjoner skal erfare livsmestring bli myndiggjort og oppleve inkludering.

KUP tilbyr grupper på fritiden for ungdom som trenger et trygt felleskap, lek og latter, få gode opplevelser, vennskap og varige , trygge relasjoner. 

Gjennom ulike aktiviteter, måltidsfelleskap og lek kan ungdommene utfordre seg og øve på sosialt samspill med andre. 

Disse erfaringene bygger positiv selvfølelse, motstandskraft og istandsetter dem til å møte livet som voksen.