Målsetting og målgruppe

KUP jobber for å gi barn og unge i utsatte livssituasjoner gode opplevelser, mestring, et sosialt fellesskap og varige trygge relasjoner. Disse erfaringene gir de unge motstandskraft og istandsetter dem til å møte livet som voksen.


KUPs målgruppe er ungdom og unge mødre med barn, med få eller ingen fritidsaktiviteter, og/eller utfordringer i forhold til vennekrets, familie, skole, selvfølelse eller det å mestre hverdagen sin.

KUP er et sekundærforebyggende tiltak. Det vil si at unge som får plass i KUP har noen utfordringer i livet, såkalte risikofaktorer. Vi er alle sårbare mennesker og har med oss både gode og vanskelige opplevelser som former oss.