Målsetting og målgruppe

KUP jobber for at barn og unge i utsatte livssituasjoner skal erfare livsmestring, bli myndiggjort og oppleve inkludering i fellesskap . Gjennom å erfare gode opplevelser, mestring, et sosialt fellesskap og varige trygge relasjoner får de unge motstandskraft og blir istandsatt til å møte livet som voksen.


KUPs målgruppe er ungdom og unge mødre med barn, med få eller ingen fritidsaktiviteter, og/eller utfordringer i forhold til vennekrets, familie, skole, selvfølelse eller det å mestre hverdagen sin.

KUP er et sekundærforebyggende tiltak (selektiv forebygging). Det vil si at unge som får plass i KUP har noen utfordringer i livet, såkalte risikofaktorer. Vi er alle sårbare mennesker og har med oss både gode og vanskelige opplevelser som former oss.