Målsetting og målgruppe

KUP er et forebyggende arbeid for sårbare barn og unge. Vi ønsker å gi barn og unge gode opplevelser og et sosialt felleskap gjennom deltakelse i gruppe.


KUPs målgruppe er ungdom og unge mødre med barn, med få eller ingen fritidsaktiviteter, og/eller utfordringer i forhold til vennekrets, familie, skole, selvfølelse eller det å mestre hverdagen sin.

KUP er et sekundærforebyggende tiltak. Det vil si at unge som får plass i KUP har noen utfordringer i livet, såkalte risikofaktorer. Vi er alle sårbare mennesker og har med oss både gode og vanskelige opplevelser som former oss.