Organisasjon

Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) ble startet i 1991 på initiativ fra Kristiansand Domprosti og KFUM/K i Agder, men etablert som en egen organisasjon. Vårt øverste organ er et representantskap som møtes en gang i året.

Representantskapet består av:

 • en representant fra hver av menighetene i Kristiansand Domprosti
 • to representanter fra KFUM/KFUK
 • en representant fra Kristiansand kommune
 • en representant fra Agder bispedømmeråd
 • en representant fra de frivillige medarbeiderne i KUP

Representantskapet velger et styre.


Styret for KUP i 2018/2019 består av:

 • Geir Ropstad (styreleder)
 • Helge Smemo (nestleder)
 • Arild Nilsen (styremedlem)
 • Eli Hillesund (styremedlem)
 • Martine Høyåsen (styremedlem/ansattes representant)
 • Ruben Gausdal (1.varamedlem)
 • Birthe Bratland (2.varamedlem)
 • Håkon Abelsæth (3.varamedlem)
 • Ingunn Lyngset Holme (daglig leder)


DOKUMENTER