Våre verdier


HÅP

Vi tror på en god framtid for alle, og ønsker å dyrke fram livskraften i den enkelte og tenne håpet som finnes i et hvert menneske, også der en vanskelig historie har mørklagt det.

“Bare håpet er realistisk, fordi det alene tar alvorlig de muligheter som virkeligheten er full av.”

- Jurgen Moltmann

 

RELASJON

Menneske er skapt til relasjon og felleskap. Vi tror på kraften i de gode menneskemøtene, i de nære og trygge relasjonene, der man kan være sann og ærlig om livet. Med tillit i bunn kan man begeistres sammen, leke sammen, være sammen, undre seg sammen, oppleve sammen, prate sammen, høre til sammen i et frigjørende og trygt fellesskap.

“I møte med et annet menneske holder vi en flik av dets liv i våre hender”

- Knut Løgstrup

 

KJÆRLIGHET

Alle mennesker har samme verdi og er verdt å elske. Vi tror på kjærlighetens kraft som sprenger fordommer, smelter hat, driver ut frykt, tåler det vanskelige, leger sår og som gir av sitt eget for å hjelpe andre. Hjertevarme mennesker gjør en forskjell.

Kjærligheten krenker ikke og søker ikke sitt eget. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

- Sitat, Bibelen