Fortellinger og intervjuer

Innledning/ingress om livsfortellinger.


I KUP har fortellingen, det narrative fokuset, alltid stått sterkt. I gruppene, i aktiviteter og på turene skapes nye fortellinger om livet. Fortellinger om å høre til, fortellinger om det å ha venner, fortellinger om gøye opplevelser og ferieturer som ikke er selvsagt for alle. De gode minnene jeg har fra ungdomstiden er fra KUP, hører vi ofte fra gamle ungdommer.
Når vi i 2021 feiret 30 års jubileum, så føltes det helt riktig å gjøre det ved å fortelle ungdommenes historier. Det er sporene, endringene i ungdommenes liv som sier noe om kvaliteten på arbeidet. Gjennom jubileumsåret har Andre Vaaler, Oscar Jansen og Eystein Ellingsen fulgt KUP og fått bli kjent med flere tidligere KUP-ungdommer og mødre. Dette har blitt til et Jubileumsmagasin med fem fortellinger ført i pennen av Andre og illustrert av Oscar.