Med hode og hjerte - faglige ressurser

Gjennom den jobben vi skal utføre, både som ansatte og frivillige, vil vi stå i et arbeid som er både krevende, viktig, givende og betydningsfullt. Da er både hjertevarme og klokskap viktig! 

VI skal møte og ivareta ungdom, og ofte også deres foresatte, med ulike og ofte smertefulle livserfaringer. Vi skal kompensere for mye av det de har mistet og har blitt påført, og skape nye sammenhenger og opplevelser som ikke er en del av deres hverdag. Dette krever at vi har tid til hver enkelt ungdom, at vi er bevisst vårt ansvar for å skape gode relasjoner, at vi er trygge i utførelsen av arbeidet vårt, og at vi har nok kunnskap om ungdommer til at vi forstår og klarer å håndtere krevende situasjoner. Enten ved egne ressurser eller ved å søke hjelp hos andre. Samtidig skal vi også skal sørge for at ungdommene opplever å bli møtt, sett og respektert.  
Den fagforståelse vi står for forener begge disse perspektiver. Den bygger på vår lange erfaring med relasjonelt arbeid og på et langvarig samarbeid med RVTS Sør med fokus på traumebevisst omsorg og gode menneskemøter.