Rapporter om KUP

KUP har i over 30 år vokst fram til å bli en seriøs samfunnsaktør og kan vise til gode resultater. Gjennom årene har vi hatt tett kontakt med ulike forskermiljø og flere rapporter er skrevet om KUP eller omhandler også KUP.

Årsmeldinger:

Rapporter om KUP:

  • FoU – rapport nr.138: Evaluering av Kirkens Ungdomsprosjekt (1993). Prosjektleder: Forsker Helge Hernes. Forfattere: Amanuensis Solveig Botnen Eide og forsker Helge Hernes.
  • NIBR-rapport, 2002:18: «Kirkens Ungdomsprosjekt. En virksomhetsbeskrivelse». Av Thomas Haaland og Yngve Carlsson.
  • Rapport fra kunnskapene nettverk, Praxis Sør, 2008: Evaluering av «Kompetansehevende og nettverksbyggende tiltak for unge småbarnsmødre», Kirkens Ungdomsprosjekt, Kristiansand (KUP)
  • RVTS Sør og KUP (2011): Rapporten «Jenter som stråler» Jentegruppa – om å bygge relasjoner. https://rvtssor.no/ressurser/publikasjoner/30/jenter-som-straler/
  • Agderforskning v/Eugene Guribye og Stiftelsen Arkivet v/Kjetil Grødum(2018): Følgeforskning av oppstarten på guttegruppa. Artikkelen er publisert i boka “Violent Extremism in the 21st century”.
  • RVTS Sør og KUP (2019): Rapporten «Å aldri gå alene - Trygge supportere i guttegruppa» https://rvtssor.no/ressurser/publikasjoner/32/a-aldri-ga-alene/

Evalueringer/rapporter hvor KUP er en av flere informanter: