Aktivitetsgruppe

KUP tilbyr aktivitetsgrupper for ungdom i alderen 12-18 år. Gruppene består av både gutter og jenter, og er et tilbud til ungdom som har lite å gjøre på fritiden eller som har utfordringer knyttet til nettverk, psykisk helse eller livsmestring.


Aktivitetsgruppene blir ledet av en ansatt i KUP sammen med 3-4 frivillige medarbeidere. Det er plass til 12 ungdom i gruppene, og gjennom deltakelse i gruppa ønsker KUP å gi ungdommene stabil og trygg voksenkontakt, et avgrenset og oversiktlig fellesskap, samt positive utfordringer og gode fellesopplevelser.

Det legges opp til ulike typer aktiviteter ut fra ungdommenes behov og ønsker. Gruppa samles en kveld hver uke, har to helgeturer i året og en 6-dagers tur i sommerferien.

Det er gratis å gå på KUP.

KUP er et tilbud til ungdom som opplever at livet kan være utfordrende. For å sikre at vi treffer riktig målgruppe, må ungdom derfor søke om plass i KUP. Dette kan man gjøre gjennom sosiallærer, helsesykepleier eller andre i hjelpeapparatet. Ungdommen og foreldre kan også selv kan ta direkte kontakt med KUP.

KUP ønsker at hver enkelt ungdom skal oppleve å mestre sitt liv utfra de forutsetningene som ligger til grunn. KUP er derfor en naturlig aktør inn i et eventuelt tverretatlig arbeid rundt ungdommen. (se mer under individuell oppfølging).

”KUP er et sted man får gode venner og kan være 100% seg selv.”

- gutt 18 år