Grupper

Vi har mange ulike grupper på KUP, som alle lever sitt eget liv. Noen har vært sammen i bare noen måneder, mens andre har vært sammen i 3-4 år. Til sammen har ca 250 ungdommer og unge mødre med barn et ukentlig tilbud hos oss.


Deltakelse i gruppa er avgjørende for mange, og gjennom gruppa kan barn og unge oppleve tilhørighet, samhold, mestring og trygge relasjoner. Ensomhet og utenforskap blir byttet ut med felleskap, gode opplevelser og styrket identitet.

Gruppene er små sosiale sammenhenger med fast medlemskap og oversiktlige regler for samhandling. Dette er et godt utgangspunkt for å bygge nære og gode relasjoner. Det er også lettere å skape tilhørighet og trygghet i grupper som ikke er så store. Det er vanligvis 8-12 ungdommer, en ansatt i KUP og 3-5 frivillige ledere i hver gruppe. En gruppekveld består alltid av mat, prat og aktivitet.

Hver gruppe ledes av en ansatt i KUP som organiserer, har faglig ansvar, kontakt med skole, barnevern, foreldre, helsestasjon og øvrig hjelpeapparat, samt veiledning av de frivillige.

De frivillige lederne (2-5 i hver gruppe) har som primæroppgave å være trygge omsorgspersoner, se hver enkelt ungdom/ung mor, og bygge gode og tillitsfulle relasjoner.

”KUP er som en familie for meg, et fristed.”

- jente 17 år