Guttegruppe

Guttegruppa er et tilbud for å hindre utenforskap.


Dette er et samarbeid med kommunen om å forebygge tidlig for å hindre at unge menn opplever seg marginalisert og ikke del av samfunnet vårt. Guttegruppa drives som en vanlig aktivitetsgruppe med en ansatt i KUP, 2-3 frivillige ledere i tillegg til 8-10 gutter.