Individuell oppfølging

De fleste av KUPs ansatte følger opp enkelt ungdommer individuelt i tillegg til gruppearbeid. Enkelte får oppfølging fordi de fungerer dårlig i gruppesammenheng, mens noen trenger ekstra oppfølging i tillegg til gruppetilbudet.


Individuell oppfølging kan for eksempel bestå av:

 • hjemmebesøk
 • støttesamtaler
 • råd og veiledning
 • krisehjelp
 • øvelseskjøring
 • jobbutplassering
 • skole- og institusjonsbesøk
 • hjelp til å kontakte offentlige instanser
 • hjelp til å skrive søknader
 • praktisk hjelp til flytting
 • m.m.