Individuell oppfølging

I tillegg til gruppe, tilbyr KUP individuell oppfølging dersom dette er hensiktsmessig. Ungdomstiden kan være utfordrende, og KUP sine ansatte blir viktige støttespillere gjennom ungdomstiden.


Individuell oppfølging kan for eksempel bestå av:

 • hjemmebesøk
 • støttesamtaler
 • råd og veiledning
 • krisehjelp
 • øvelseskjøring
 • jobbutplassering
 • skole- og institusjonsbesøk
 • hjelp til å kontakte offentlige instanser
 • hjelp til å skrive CV/søknader
 • praktisk hjelp til flytting
 • m.m.