Jentegruppe

Jentegruppene er for jenter med minoritetsbakgrunn og som lever i spenningsfeltet mellom to kulturer. Målsettingen for tiltaket er blant annet å bygge gode relasjoner og nettverk og utvide minoritetsjenters handlingsrom i det norske samfunnet.


Disse gruppene er støttet av IMDi (Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet) og har et særlig fokus på jenter som kommer fra æreskulturer og kollektivistiske kulturer der forskjellen fra foreldrenes kultur til forventningene i det norske samfunnet blir stor, og til tider utfordrende og for noen, konfliktfylt.

Noen av jentene har en opplevelse av å leve et dobbeltliv, men i gruppa treffer man andre i samme situasjon og har voksne å prate med. Vi bygger gode, tillitsfulle relasjoner gjennom lek, aktivitet, mat og prat. Felles aktiviteter gir gode fellesskapsopplevelser og mestring. Det legges også opp til samtaler og refleksjon rundt temaer som er viktige for jentene. Praten går livlig om kommunikasjon, vennskap, konfliktløsning, kulturforskjeller, kjønnsroller, samliv, framtid, håp og drømmer, valg av skole og utdanning m.m.

Tilbakemelding fra skolene og andre som følger jentene i hverdagen, har vært positiv. Gruppene har god effekt i form av at flere av jentene har blitt tryggere på seg selv og sine valg, mer synlige og mer selvbevisste.