KUP-ute

I 2017 startet vi et nytt tilbud vi kaller KUP-ute. Kommunen har et ønske om flere voksne som er tilstede der ungdom holder til.

KUP-ute ble etablert for å møte de behov og utfordringer vi ser i ungdomsmiljøet i Kristiansand. KUP har 26 års erfaring med sosialt arbeid blant unge i Kristiansand og har opparbeidet seg stor tillit både i ungdomsmiljøet og de ulike kommunale etater som jobber på feltet.

KUP-ute jobber med samme verdigrunnlag og metoder, men er et mer fleksibelt tiltak som kan raskt settes i gang rundt enkeltungdom og små grupperinger. Kjennskap til ungdommenes liv og en tillitsfull relasjon, er avgjørende for å lykkes. Vi skaper relasjon til ungdom i Kristiansand som velger bort trygg voksenkontakt og som lever og beveger seg på kant med loven. Relasjonen skaper arena for opplevelser, mestring, samtaler, tillit, endring. Da kan vi være med å motvirke ungdoms veivalg når valgene fører til rus, kriminalitet og utenforskap.

KUP-ute dekker ungdommer i hele byen, men med hovedfokus på en gruppering som oppholder seg mye i et geografisk område i Kvadraturen.