Mestringskurs

I tillegg til kjernevirksomheten tilbyr KUP også ulike mestringskurs. Disse kursene blir holdt enten av KUP alene, eller i samarbeid med kommunen eller andre instanser.

Våre mestringskurs:

Sorggruppe for ungdom som har mistet mor, far eller søsken

Flex-ID-kurs for flerkulturelle ungdom

Svømmekurs (babysvømming og vanlig svømmekurs)

COS-kurs (Circle of security, foreldreveiledning)

DU-kurs (Depresjonsmestringskurs for ungdom)