Mødregrupper

Mødregruppene er et tilbud til unge møte med barn under skolealder. Målet med gruppene er at deltakerne skal få nye venner og blir styrket i foreldrerollen.


Mødregruppene samles hver mandag fra 15.30 til 17.30 i Frikirken sine lokaler i sentrum (Tollbodgata, ved Kvadraturen Skolesenter). Mødregruppene er et tilbud til unge mødre som ønsker litt ekstra støtte og et sosialt felleskap i den nye rollen som mor. Mødregruppene ledes av Martine Høyåsen og Kristin Haugland, samt med god hjelp av ca 10 frivillige.

Program:

  • 15.30 - 16.30: Middag i FriCafe (gratis)
  • 16.30 - 17.30: Samling i gruppene (liten og stor gruppe)


Liten og stor gruppe

Liten gruppe er for mødre med barn fra 0-1,5 år. I denne gruppen er aktivitetene tilrettelagt for små barn. Det er mye fokus på samspillet mellom mor og barn, gjennom babysang, samtale og veiledning. I tillegg legges det vekt på at mødrene skal bli sett og ivaretatt i et inkluderende fellesskap.

Stor gruppe er for barna fra 1,5 år - skolealder. Her starter vi alltid med en felles sangstund, for deretter å dele mødrene og barna. Barna leker og har ulike aktiviteter, mens mødrene har en liten pause med kaffe og prat. Av og til inviteres eksterne fagfolk for å veilede om ulike temaer som er relevante for unge mødre.

Hvert halvår arrangeres det en helgetur til Gautestad leirsted. 

”Jeg drømmer om å se ungen vokse, se at de lykkes i livet, skole og jobb. Min drøm er å se at de føler de er blitt noe, at de ser at vi har gjort vårt beste. Målet er et trygt barn. Et barn som kan gå ut i livet.”

- Ung mor, 21 år